Giấy báo đi công tác  
Ngày viết: 3/10/2017        UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ST                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    

                                                                        Sóc Trăng, ngày       tháng       năm 2015

                                             

                                                 GIẤY BÁO ĐI CÔNG TÁC

 

          Phòng/Khoa/Trung tâm:..........................................................................................................     

          Nội dung công tác:.................................................................................................................

          ............................................................................................................................................

          ............................................................................................................................................

          Địa điểm:..............................................................................................................................

                         .............................................................................................................................     

          Dự kiến thời gian từ:..................................... ………. đến .........................................................   

          Thành phần:

           1- ..................................................................................................

           2- ..................................................................................................

           3-...................................................................................................

           4-...................................................................................................

           5-...................................................................................................

           6-...................................................................................................

           7-...................................................................................................

           8-...................................................................................................

           9-...................................................................................................

          10-..................................................................................................

                   Duyệt của                                                         Phòng/Khoa/Trung tâm                               

               Ban Giám hiệu      

 Tin tức liên quan
Nghị định 58/2015/NĐ-CP
Giấy báo đi công tác
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh năm 2019 (đợt 1)
Mẫu phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tài chính ngân hàng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
CVĐ 230 vv tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Thông báo tuyển dụng T3/2019
Thông báo tuyển dụng 02/05/2018
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 13/1 – 17/1/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896