Giấy đề nghị thanh toán - Giấy đề nghị tạm ứng  
Ngày viết: 3/22/2017 Đơn vị: Trường Cao Đẳng Nghề                                                    Mẫu số C37 – HD

                 Sóc Trăng                                                          (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC, ngày
                                                                                       30/03/2006 và TT số 185/TT-BTC ngày 15/11/2010
                                                                                                          của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
                                                     
                                          GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
                                    Ngày …….tháng …….năm ………...
     
                    Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng.
 
Họ và tên người đề nghị thanh toán:    
Bộ phận:.........................................................................................................................................
Nội dung thanh toán:........................................................................................................................
           ...........................................................................................................................................
Số tiền:
Bằng chữ:........................................................................................................................................
            (Kèm theo ……….chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh toán                        Kế toán trưởng                        Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng                                                      Mẫu số C32 – HD
Bộ phận: …………………………...                                 (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC, ngày
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1047929              30/03/2006 và TT số 185/TT-BTC ngày 15/11/2010
                                                                                                         của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
                                                           GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
                                      Ngày …….tháng …….năm ………...
 
                                                                                                                            Số : …………..
            Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng.
            Tôi tên là: ...........................................................................................................................
            Bộ phận (hoặc địa chỉ):.........................................................................................................
            Đề nghị cho tạm ứng số tiền:………………………(Viết bằng chữ):................................................
            ..........................................................................................................................................
            Lý do tạm ứng:....................................................................................................................
            Thời hạn thanh toán:............................................................................................................
    Thủ trưởng đơn vị                      Kế toán trưởng     Phụ trách bộ phận     Người đề nghị tạm ứng
    Duyệt tạm ứng:………………….           (Ký, họ tên)              (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)

 

 Tin tức liên quan
Giấy đề nghị thanh toán - Giấy đề nghị tạm ứng
Đơn xác nhận đóng tiền học phí năm học
Đơn xác nhận đóng tiền học phí học kỳ
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Mẫu phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tài chính ngân hàng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh nghành thú y trung cấp mở tại Trần Đề
Thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp học thứ 7, chủ nhật tại Trường các nghề Thú y, bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản
CVĐ 230 vv tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng
Thông báo tuyển sinh năm 2018 (đợt 1)
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học liên kết Trường đại học SPKT Vĩnh Long
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học liên kết Trường đại học Cần Thơ
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng 02/05/2018
Thông báo tuyển dụng Viettel Sóc Trăng
Thông báo tuyển dụng 09/01/2018
Thông báo tuyển dụng 21/12/2017
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 18/02 – 22/02/2019
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896