Giới thiệu Phòng Đào tạo  
Ngày viết: 3/22/2017GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: 0793 614946 (124) - 0793616915

- Email: daotao@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1- Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các chủ trương, xây dựng phương án và tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động đào tạo, thanh kiểm tra công tác chuyên môn của các khoa trung tâm, hoạt động của thư viện, công tác kiểm tra, thi và hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề trong toàn trường.

2- Nhiệm vụ:

2.1 Công tác đào tạo

Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo; Quản lý và điều hành việc thực hiện chương trình, giáo trình kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của HSSV; điều tiết kế hoạch giảng dạy của các Khoa, Trung tâm. Công tác liên kết đào tạo theo các hợp đồng, thỉnh giảng giảng viên.

 Xây dựng và hướng dẫn cách sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý giáo vụ, quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đào tạo có liên quan trong việc mở nghề học mới.

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giảng dạy và học tập trong từng học kỳ, năm học.  Quản lý kết quả học tập, xác nhận các điểm số của HSSV.

Quản lý và hiểm tra kết quả hoạt động của giảng viên giáo viên như:giờ giảng, các chế độ công tác có liên quan tới giảng dạy, chấm thi… Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hội thi về chuyên môn nghiệp vụ … cho giáo viên trong trường;

2.2 Quản lý thư viện:

  Quản lý và lưu trữ sách, giáo trình chuyên ngành, đa ngành theo từng cấp trình độ đang đào tạo tại trường.

  Lập kế hoạch bổ sung sách hằng năm trên cơ sở từ nhu cầu của các khoa nghề và một số hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sách.

 2.3 Công tác thanh kiểm tra hoạt động chuyên môn của các khoa trung tâm

   Theo dõi kiểm tra công tác giảng dạy theo đúng tiến độ, đúng thời khóa biểu, kế hoạch thực tập, thực hành của các Khoa, Trung tâm.

   Theo dõi việc thực hiện kế hoạch phân công giờ giảng của giáo viên đảm bảo đúng quy chế và phù hợp với chuyên môn của từng giảng viên của các khoa, trung tâm.

   Quản lý, kiểm tra việc nghỉ dạy bù của giáo viên các Khoa, Trung tâm.  Xây dựng kế hoạch khảo sát ý kiến của HSSV về chất lượng đào tạo. Thực hiện kế hoạch kiểm tra,thanh tra, giám sát về công tác đào tạo của các khoa trung tâm.

 Báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý đơn vị, cá nhân vi phạm qui định về công tác đào tạo đồng thời đề nghị khen thưởng những đơn vị hoặc cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.4 Khảo thí

 Tham mưu văn bản liên quan đến kiểm tra kết thúc môn, thi kết thúc học phần, thi, xét tốt nghiệp như: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, các loại biểu mẫu .

 Thực hiện công tác quản lý ngân hàng đề thi và cập nhật ngân hàng đề, bốc thăm đề, in sao đề, chuẩn bị danh sách dự thi. Chuẩn bị văn phòng phẩm, huy động, phân công giám thị cho các kỳ kiểm tra, kỳ thi. Giao nhận, quản lý, lưu trữ bài kiểm tra, bài thi, đề thi.Theo dõi chấm thi, thẩm định kết quả chấm thi. Giải quyết phúc khảo.

2.5 Công tác kiểm định chất lượng dạy nghề

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề hằng năm.

Hướng dẫn các phòng, khoa trung tâm trong trường thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề và viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của đơn vị.

Quản lý, thông tin, minh chứng về hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường.

   III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Email

Ghi chú

 

 

1

Nguyễn Diệu Hiền

Trưởng phòng

ndhien@svc.edu.vn

0919669971

 

2

Quách Thái Kỳ

P. Trưởng phòng

qtky@svc.edu.vn

0913701824

 

3

Quách Xuân Phát

P. Trưởng phòng

qxphat@svc.edu.vn

0916699391 

 

4

Phạm Thị Tuyết

Chuyên viên

pttuyet@svc.edu.vn

01229851703

 

5

Trương Ngọc yến

Giảng viên

tnyen@svc.edu.vn

01665000360

 

6

Lý Thị Hoàng Kiến

Giáo viên

lthkien@svc.edu.vn

0917617809

 

7

Trần Thị Ánh Hồng

Nhân viên thư viện

ttahong@svc.edu.vn

0919456747

 

8

Phạm Thanh Quân

Giảng viên

 ptquan@svc.edu.vn

0917767276

 

9

Đặng Mộng Cầm

Giảng viên

 đmcam@svc.edu.vn

0938799789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thể phòng Đào tạo

 

 Tin tức liên quan
Giới thiệu Phòng Đào tạo
Chức năng, nhiệm vụ
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh nghành thú y trung cấp mở tại Trần Đề
Thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp học thứ 7, chủ nhật tại Trường các nghề Thú y, bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản
CVĐ 230 vv tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng
Thông báo tuyển sinh năm 2018 (đợt 1)
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học liên kết Trường đại học SPKT Vĩnh Long
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học liên kết Trường đại học Cần Thơ
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng 02/05/2018
Thông báo tuyển dụng Viettel Sóc Trăng
Thông báo tuyển dụng 09/01/2018
Thông báo tuyển dụng 21/12/2017
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 12/11 – 16/11/2018
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896