Lịch thi Khoa Khoa Học - Cơ Bản
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC / MÔ ĐUN NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian thực hiện từ ngày 18/5/2023 đến ngày 31/5/2023
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC / MÔ ĐUN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 - 2022; HỌC KỲ 1, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian thực hiện từ ngày 04/5/2023 đến ngày 14/5/2023
 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học năm 2023
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2023
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896