Lịch thi Khoa Khoa Học - Cơ Bản
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC / MÔ ĐUN HỌC KỲ 1, 2 NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2024 đến ngày 16/6/2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC / MÔ ĐUN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023; HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian thực hiện từ ngày 04/01/2024 đến ngày 12/01/2024
 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896