Giới thiệu Khoa khoa học cơ bản  
Ngày viết: 4/12/2024I. THÔNG TIN CHUNG

      - Tên đơn vị: Khoa Khoa học Cơ bản

     - Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

     - Điện thoại: 02993.611.963

     - Email: khcb@soctrang.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là bộ phận tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; nghề Quản trị mạng máy tính; nghề Kỹ thuật xây dựng và các môn học chung theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ

1. Quản lý nhà giáo, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học liệu của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo và hình thức đào tạo thuộc khoa quản lý hoặc theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, mô đun liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các môn học, mô đun của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, viên chức, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, viên chức thuộc khoa.

6.Tổ chức đánh giá nhà giáo, viên chức trong khoa và tham gia đánh giá, xếp loại tập thể, viên chức, người lao động trong Trường theo quy định của nhà trường.

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa.

        8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

III. NHÂN SỰ

 

 

Ông: Nguyễn Hùng Hậu     

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: nhhau@soctrang.gov.vn


Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email:nmha@soctrang.gov.vn

 

  

Bà Phan Thị Tố Quyên

          Chức vụ: Giảng viên

                          môn học chung

Email: pttquyen2@soctrang.gov.vn

 

        Bà Nhâm Bích Thảo

        Chức vụ: Giảng viên

                        môn học chung

Email: nbthao@soctrang.gov.vn

         Bà Đào Thanh Thủy

        Chức vụ: Giảng viên

                        môn học chung

Email: dtthuy3@soctrang.gov.vn

 

 

 

Bà Trương Ngọc Yến

          Chức vụ: Giảng viên

                          môn học chung

Email: tnyen2@soctrang.gov.vn

       

       Ông Trần Thanh Ngân

      Chức vụ: Giảng viên nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Email: ttngan7@soctrang.gov.vn

   

      Ông Nguyễn Đức Thiện

      Chức vụ: Giảng viên nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Email: ndthien@soctrang.gov.vn

   

 

      Ông Phạm Đoàn Hoài Linh

      Chức vụ: Giảng viên nghề

                      Kỹ thuật xây dựng

Email: pdhlinh@soctrang.gov.vn

 

      Ông Mã Tuấn Duy

      Chức vụ: Giảng viên nghề

      Quản trị mạng máy tính

Email: mtduy@soctrang.gov.vn

 

  Ông Nguyễn Hữu Hồ Quang

  Chức vụ: Giảng viên nghề

      Quản trị mạng máy tính 

Email: nhhquang@soctrang.gov.vn

  

Ảnh tập thể khoa Khoa học cơ bản  

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 28 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896