Giới thiệu Khoa khoa học cơ bản  
Ngày viết: 1/11/2024GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản.

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Email: khoakhcb@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng: Khoa Khoa học cơ bản là bộ phận tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; nghề Quản trị mạng máy tính; nghề Kế toán doanh nghiệp; nghề Kỹ thuật xây dựng; các môn học chung và các môn văn hóa.

Nhiệm vụ:

Quản lý giảng viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được nhà trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề, đáp án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

Lập kế hoạch mua vật tư và quản lý vật tư thực tập;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;

         Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa theo quy định của nhà trường.

III. NHÂN SỰ   

 

 

Ths. Nguyễn Hùng Hậu

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: nhhau@svc.edu.vn

 Ths. Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email: nmha@svc.edu.vn

 

     
 Ths. Nhâm Bích Thảo

Chức danh: Giảng viên

Email: nbthao@svc.edu.vn

 Ths. Đào Thanh Thủy

Chức danh: Giảng viên

Email: dtthuy@svc.edu.vn

 Phan Thị Tố Quyên

Chức danh: Giảng viên

Email: pttquyen@svc.edu.vn

     
  Ths.Trương Ngọc Yến

Chức danh: Giảng viên

Email: tnyen@svc.edu.vn 

 Ths. Phạm Khánh Huệ

Chức danh: Giảng viên

Email: pkhue@svc.edu.vn

 Ths.Trần Thanh Ngân

Chức danh: Giảng viên

Email: ttngan@svc.edu.vn

     
     

Hình tập thể Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 
 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896