Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Khoa học cơ bản  
 Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà giáo. Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐN, ngày 04/01/2024 của Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng về Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2024. Khoa Khoa học cơ bản đã triển khai đến viên chức nhà giáo đang công tác tại Khoa. Kết quả, có 03 đề tài nghiên cứu được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trường thông qua, cho phép tiến hành đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu.
No data to display
 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896