Giới thiệu phòng Tuyển sinh - hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học  
Ngày viết: 9/10/2021GIỚI THIỆU PHÒNG TUYỂN SINH-HỢP TÁC ĐÀO TẠO

VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: Phòng Tuyển sinh - Hợp tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Số điện thoại: 0299 3829896                 

- Hotline: 0867 829896

- Email: tuyensinh@svc.edu.vn

- Zalo: 0867 829896

- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.phong.140/

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các trình độ và các hệ của Trường.

- Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

            - Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên phục vụ công tác giảng dạy, học tập và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch tuyển sinh hằng năm.

- Chủ trì đề xuất các phương án, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh của nhà trường đạt chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.

- Chủ trì chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.

- Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu và chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác với các trường đại học tuyển sinh hệ liên thông lên đại học và đại học hệ vừa làm vừa học.

- Thu nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo số liệu; phối hợp với Thư ký Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện liên hệ, trao đổi với các trường, các doanh nghiệp, khu công nghiệp… để tham mưu cho Ban giám hiệu ký các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ nhận học sinh, sinh viên của trường thực tập, trao đổi chuyên gia nghiên cứu - giảng dạy, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học và hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp, tổ chức Tọa đàm Doanh nghiệp với sinh viên.

- Tham mưu và chủ trì triển khai thực hiện công tác hợp tác quốc tế của trường theo đúng quy định.

- Phối hợp với Thư ký Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Trường xây dựng kế hoạch NCKH hằng năm của nhà trường, chuẩn bị các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các báo cáo, đề tài, đề án, dự án NCKH theo quy định về tổ chức và quản lý NCKH hiện hành.

- Tham mưu xây dựng các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Hiệu trưởng quản lý công tác NCKH và việc ứng dụng các kết quả NCKH vào giảng dạy và học tập.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị và Phòng Đào tạo Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ theo quy định.

III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

  

 

 

 

                Ông Lê Minh Cảnh

                Chức vụ: Trưởng Phòng

             Ông Lê Công Triều

             Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 

 

 

                Bà Nguyễn Thị Mười

                Chức danh: Cán sự

             Ông Nguyễn Hữu Hồ Quang

             Chức danh: Giáo viên

 

 

 

                Bà Quách Thị Bích Ly

                Chức danh: Giảng viên

             Bà Phương Thị Ngọc Trâm

             Chức danh: Giáo viên

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh
Thông tin việc làm
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896