Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo năm 2020
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo năm 2019
Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo năm 2018
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh
Thông tin việc làm
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896