Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng năm 2023
Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ trình độ cao đẳng năm 2023
Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng năm 2023
Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính trình độ cao đẳng năm 2023
Quyết định (Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp)
Quyết định (Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng)
 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Cao đẳng Năm 2023
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Trung Cấp Năm 2023
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896