DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH ĐÃ BAN HÀNH

 

TT

Tên quy trình

Mã quy trình

Ngày ban hành

Xem file

1

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT. 01/LĐ

15/5/2020

Xem file

2

Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý

QT. 02/TC

15/5/2020

Xem file

3

Quy trình nâng bậc lương

QT. 04/TC

15/5/2020

Xem file

4

Quy trình xét danh hiệu thi đua cán bộ, viên chức

QT. 05/TC

15/5/2020

Xem file

5

Quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức

QT. 06/TC

15/5/2020

Xem file

6

Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

QT. 08/TC

15/5/2020

Xem file

7

Quy trình tuyển sinh

QT. 09/TS

15/5/2020

Xem file

8

Quy trình nhập học

QT. 10/TS

15/5/2020

Xem file

9

Quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

QT. 11/TS

15/5/2020

Xem file

10

Quy trình xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo

QT. 12/ĐT

15/5/2020

Xem file

11

Quy trình xây dựng, điều chỉnh giáo trình

QT. 13/ĐT

15/5/2020

Xem file

12

Quy trình thỉnh giảng giáo viên

QT. 15/ĐT

15/5/2020

Xem file

13

Quy trình nhập điểm

QT. 17/ĐT

15/5/2020

Xem file

14

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp

QT. 18/ĐT

15/5/2020

Xem file

15

Quy trình xây dựng, quản lý bộ đề thi, bộ câu hỏi kết thúc môn học, mô đun

QT. 19/ĐT

15/5/2020

Xem file

16

Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun

QT. 20/ĐT

15/5/2020

Xem file

17

Quy trình in, quản lý, sử dụng phôi bằng và cấp bằng tốt nghiệp

QT. 21/ĐT

15/5/2020

Xem file

18

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

QT. 22/SV

15/5/2020

Xem file

19

Quy trình quản lý học sinh, sinh viên ký túc xá

QT. 24/SV

15/5/2020

Xem file

20

Quy trình kỷ luật học sinh, sinh viên

QT. 26/SV

15/5/2020

Xem file

21

Quy trình thực hiện chính sách nội trú

QT. 29/SV

15/5/2020

Xem file

22

Quy trình miễn, giảm học phí

QT. 30/SV

15/5/2020

Xem file

23

Quy trình thu học phí và thu khác

QT. 31/KT

15/5/2020

Xem file

24

Quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng tiền mặt

QT. 38/KT

15/5/2020

Xem file

25

Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

QT. 43/KT

15/5/2020

Xem file

26

Quy trình tổ chức đón, tiếp các đoàn tham quan, hướng nghiệp

QT. 44/TS

30/11/2021

Xem file

27

Quy trình Khảo sát học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp

QT. 27/SV

01/11/2021

Xem file

28

Quy trình Khen thưởng Học sinh, sinh viên

QT. 25/SV

01/11/2021

Xem file

29

Quy trình quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư thực hành

QT. 36/KT

31/12/2021

Xem file

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896