DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH ĐÃ BAN HÀNH

 

TT

Tên quy trình

Mã quy trình

Ngày ban hành

Xem file

1

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT. 01/LĐ

15/5/2020

Xem file

2

Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý

QT. 02/TC

15/5/2020

Xem file

3

Quy trình nâng bậc lương

QT. 04/TC

15/5/2020

Xem file

4

Quy trình xét danh hiệu thi đua cán bộ, viên chức

QT. 05/TC

15/5/2020

Xem file

5

Quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức

QT. 06/TC

15/5/2020

Xem file

6

Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

QT. 08/TC

15/5/2020

Xem file

7

Quy trình tuyển sinh

QT. 09/TS

15/5/2020

Xem file

8

Quy trình nhập học

QT. 10/TS

15/5/2020

Xem file

9

Quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

QT. 11/TS

15/5/2020

Xem file

10

Quy trình xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo

QT. 12/ĐT

15/5/2020

Xem file

11

Quy trình xây dựng, điều chỉnh giáo trình

QT. 13/ĐT

15/5/2020

Xem file

12

Quy trình thỉnh giảng giáo viên

QT. 15/ĐT

15/5/2020

Xem file

13

Quy trình nhập điểm

QT. 17/ĐT

15/5/2020

Xem file

14

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp

QT. 18/ĐT

15/5/2020

Xem file

15

Quy trình xây dựng, quản lý bộ đề thi, bộ câu hỏi kết thúc môn học, mô đun

QT. 19/ĐT

15/5/2020

Xem file

16

Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun

QT. 20/ĐT

15/5/2020

Xem file

17

Quy trình in, quản lý, sử dụng phôi bằng và cấp bằng tốt nghiệp

QT. 21/ĐT

15/5/2020

Xem file

18

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

QT. 22/SV

15/5/2020

Xem file

19

Quy trình quản lý học sinh, sinh viên ký túc xá

QT. 24/SV

15/5/2020

Xem file

20

Quy trình kỷ luật học sinh, sinh viên

QT. 26/SV

15/5/2020

Xem file

21

Quy trình thực hiện chính sách nội trú

QT. 29/SV

15/5/2020

Xem file

22

Quy trình miễn, giảm học phí

QT. 30/SV

15/5/2020

Xem file

23

Quy trình thu học phí và thu khác

QT. 31/KT

15/5/2020

Xem file

24

Quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng tiền mặt

QT. 38/KT

15/5/2020

Xem file

25

Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

QT. 43/KT

15/5/2020

Xem file

26

Quy trình tổ chức đón, tiếp các đoàn tham quan, hướng nghiệp

QT. 44/TS

30/11/2021

Xem file

27

Quy trình Khảo sát học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp

QT. 27/SV

01/11/2021

Xem file

28

Quy trình Khen thưởng Học sinh, sinh viên

QT. 25/SV

01/11/2021

Xem file

29

Quy trình quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư thực hành

QT. 36/KT

31/12/2021

Xem file

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896