Giới thiệu Khoa Cơ khí  
Ngày viết: 4/8/2024GIỚI THIỆU KHOA CƠ KHÍ

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Cơ khí

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng – Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Cơ khí với chức năng thực hiện kế hoạch đào tạo nghề Cắt gọt kim loại và Công nghệ ô tô với các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và sơ cấp. Thực hiện theo mục tiêu chung của nhà trường; đồng thời, đào tạo linh hoạt theo yêu cầu của các Công ty và Doanh nghiệp các nghề trong nhóm nghề Cơ khí như: Cắt gọt kim loại, Công nghệ ôtô. Bên cạnh công tác quản lý và công tác chuyên môn, khoa còn có chức năng quản lý người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa; Nghiên cứu khoa học thuộc các nghề đào tạo và chuyên ngành của khoa; đề xuất nhân sự, bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của khoa.

2. Nhiệm vụ

a. Tham mưu với Lãnh đạo trường về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa và các hoạt động khác có liên quan.

b. Xây dựng chương trình đào tạo các nghề thuộc khoa giảng dạy như: Công nghệ ô tô và Cắt gọt kim loại.

c. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo: Lập kế hoạch và thực hiện giảng dạy, quản lý các lớp học và các hoạt động khác theo chương trình đào tạo đã ban hành; đề xuất bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo đối với các nghề đào tạo do Khoa đảm nhận.

d. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; các hoạt động chuyên môn, hội nghị, hội thảo chuyên môn.

e. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn kết với công tác đào tạo của khoa; chủ động khai thác các Dự án hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách.

f. Tham mưu, đề xuất công tác nhân sự của Khoa, khen thưởng - kỷ luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên trong Khoa.

g. Quản lý và tham mưu đề xuất bổ sung tài sản, cơ sở vật chất cho hoạt động của Khoa; tài liệu tham khảo, dụng cụ, thiết bị, vật tư thực hành phục vụ giảng dạy trong Khoa.

h. Phối hợp với các đơn vị quản lý, đề xuất khen thưởng - kỷ luật, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc Khoa.

i. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Lãnh đạo trường phân công.

III. NHÂN SỰ

Ông Lê Thanh Phong

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: ltphong13@soctrang.gov.vn

Ông Lê Thuyết Lãm

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email: ltlam2@soctrang.gov.vn

Ông Quách Thái Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email:vthdiem@soctrang.gov.vn

 

 

       Ông Nguyễn Tấn Bảo Đức

        Chức vụ: Trưởng xưởng CKĐL

Email: ntbduc@soctrang.gov.vn

        Ông Lê Văn Phúc

         Chức vụ: Trưởng xưởng CKCT

Email: lvphuc3@soctrang.gov.vn

Ông Trương Quốc Hùng

Chức vụ: P.Trưởng xưởng CKĐL

 Email: tqhung5@soctrang.gov.vn

 

        Ông Hồ Văn Vui

        Chức vụ: Giảng viên

Email: hvvui@soctrang.gov.vn

      Ông Nguyễn Quốc Sĩ

      Chức vụ: Giảng viên

Email: nqsi@soctrang.gov.vn

          Ông Trần Ngọc Thuyết

          Chức vụ: Giảng viên

Email: tnthuyet@soctrang.gov.vn

 

Ông Trần Minh Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: tmkhanh2@soctrang.gov.vn

Ông Đỗ Thế Khoa

Chức vụ: Giảng viên

Email: dtkhoa2@soctrang.gov.vn

 

Ảnh tập thể Khoa Cơ khí

 

 

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896