Nhập Mã số HSSV
MASV
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Tình trạng tốt nghiệp
No data to display
STT
Tên môn học / mô đun
Số tín chỉ
Điểm thi lần 1
Điểm thi lần 2
Điểm MH/MĐ
Điểm chữ
Ghi Chú
No data to display
Điểm trung bình thang điểm 10
Điểm trung bình thang điểm 4
Xếp loại trung bình chung tích lũy
No data to display

Lưu ý: Nếu điểm trung bình thang điểm 4
nhỏ hơn 1.0  sẽ thuộc đối tượng cảnh báo học tập

(Căn cứ vào Quy chế đào tạo được ban hành tại Quyết định số 176/QĐ-CĐN, ngày 24/08/2017 và 
Quyết định số  228/QĐ-CĐN, ngày 21/06/2022 của Hiệu trưởng trường cao Đẳng nghề Sóc Trăng)

Trường hợp: Nếu điểm trung bình thang điểm 4 nhỏ hơn 2.0  sau khi kết thúc khóa học sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

Chú thích: Nợ MH (cho biết HSSV thi không đạt yêu cầu)

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896