Nhập Mã số HSSV
MASV
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
No data to display
STT
Tên môn học / mô đun
Số tín chỉ
Điểm thi lần 1
Điểm thi lần 2
Điểm MH/MĐ
Điểm chữ
Ghi Chú
No data to display
Điểm trung bình thang điểm 10
Điểm trung bình thang điểm 4
Xếp loại trung bình chung tích lũy
No data to display
(Căn cứ vào Quy chế đào tạo được ban hành tại Quyết định số 176/QĐ-CĐN, ngày 24/08/2017 của Hiệu trưởng trường cao Đẳng nghề Sóc Trăng)
Trường hợp: Nếu điểm trung bình thang điểm 4 nhỏ hơn 2.0  sau khi kết thúc khóa học sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
Chú thích: Nợ MH (cho biết HSSV thi không đạt yêu cầu)

Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh
Thông tin việc làm
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896