Nhập Mã số HSSV
MASV
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Tình trạng tốt nghiệp
No data to display
STT
Tên môn học / mô đun
Số tín chỉ
Điểm thi lần 1
Điểm thi lần 2
Điểm MH/MĐ
Điểm chữ
Ghi Chú
No data to display
Điểm trung bình thang điểm 10
Điểm trung bình thang điểm 4
Xếp loại trung bình chung tích lũy
No data to display

Lưu ý: Nếu điểm trung bình thang điểm 4
nhỏ hơn 1.0  sẽ thuộc đối tượng cảnh báo học tập

(Căn cứ vào Quy chế đào tạo được ban hành tại Quyết định số 176/QĐ-CĐN, ngày 24/08/2017 và 
Quyết định số  228/QĐ-CĐN, ngày 21/06/2022 của Hiệu trưởng trường cao Đẳng nghề Sóc Trăng)

Trường hợp: Nếu điểm trung bình thang điểm 4 nhỏ hơn 2.0  sau khi kết thúc khóa học sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

Chú thích: Nợ MH (cho biết HSSV thi không đạt yêu cầu)

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 28 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896