Giới thiêu Phòng Kế toán - tài vụ  
Ngày viết: 4/5/2024GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Kế toán - Tài vụ

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

Điện thoại: 0299 3611963  

- Email: phongkttv@soctrang.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Kế toán - Tài vụ là đơn vị nghiệp vụ quản lý trực tiếp công tác Kế toán tài chính và tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác hoạt động Kế toán tài chính  của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Quản lý thống nhất toàn bộ hoạt động Kế toán tài chính trong Nhà trường. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và xây dựng dự toán thu, chi hàng năm của Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý, tổ chức, thực hiện ngân sách Nhà nước giao theo dự toán của cơ quan chủ quản duyệt và chấp hành các chế độ chính sách về tài chính của Nhà nước quy định.

- Quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định, thực hiện công khai tài chính hàng quý, năm của Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

- Tham mưu và trình Hiệu trưởng duyệt ban hành các quy định về hoạt động Kế toán tài chính trong Nhà trường, trực tiếp hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động Kế toán tài chính của các đơn vị thuộc Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý toàn bộ các hoạt động kinh tế, dịch vụ, mua sắm, hợp tác và các hợp đồng khác liên quan đến tài chính của Nhà trường. Trực tiếp soạn thảo và ký kết các hợp đồng trên.

- Quản lý thống nhất toàn bộ tài sản của Nhà trường theo quy định.

- Quản lý thống nhất toàn bộ các nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển Nhà trường.

- Thực hiện thanh quyết toán công tác xây dựng cơ bản của Nhà trường kể cả dự án đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa lớn, nhỏ,...

Thực hiện thanh quyết toán việc mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong toàn trường theo quy định của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo bồi dưỡng toàn bộ các hoạt động liên quan đến tổ chức Kế toán tài chính trong Nhà trường. Tham gia đề xuất công tác tổ chức và nhân sự liên quan công tác tài chính của Nhà trường.

- Thành viên các Hội đồng của Nhà trường theo phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  III. NHÂN SỰ   

     

Bà Tạ Thị Minh Châu

Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ

Email: ttmchau@soctrang.gov.vn

 

Ông Trang Minh Tâm

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tmtam4@soctrang.gov.vn

Bà Cô Thị Liễu

Chức vụ: Chuyên viên

Email: ctlieu@soctrang.gov.vn

   

 

 

Bà Trần Ánh Dương

Chức vụ: Chuyên viên

Email:taduong3@soctrang.gov.vn

 

Bà Lê Thị Bích Trâm

Chức vụ: Kế toán viên

Email:ltbtram@soctrang.gov.vn

 

Bà Võ Thị Hồng Diễm

Chức vụ: Kế toán viên

Email:vthdiem@soctrang.gov.vn

 

Ảnh tập thể Phòng Kế toán – Tài vụ 

 

 

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896