CHUYỂN ĐỔI SỐ
 
Tên tài liệu
Xem chi tiết nội dung
Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 02/5/2019 của BTV Tỉnh Ủy về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Xem file
Kế hoạch 110/KH-UBND, ngày 06 tháng 08 năm 2019 về Thực hiện chỉ thị số 16-CT/TU ngày 02/5/2019 Xem file
Quyết định 749/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2021 của UBDN tỉnh Sóc Trăng về Tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2021 của UBDN tỉnh Sóc Trăng về Tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (phụ lục) Xem file
Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27 tháng 10 năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Quyết định 2222/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Công văn 1689/UBND-VX, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia Xem file
Ngày chuyển đổi số Sóc Trăng Xem file
 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022
Tuyển sinh trực tuyến

 

Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2022
Thông tin việc làm
Hội thảo chuyên đề 6 giây chinh phục nhà tuyển dụng của cty CP GreenFeed VN dành cho HSSV
Tuyển dụng Công ty Cổ Phần Mía Đường Sóc Trăng tháng 07/2022
Tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại VIỆT HẢI ĐĂNG tháng 07/2022
Tuyển dụng Công Ty CP Kim Chung Cường Thịnh tháng 7/2022
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896