Một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Tên tài liệu
Xem nội dung chi tiết
Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 06/12/2018. Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đằng Xem file
Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 06/12/2018. Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Xem file
Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 30/11/2018. Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Xem file
Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 15/6/2018. Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Xem file
Thông tư số 37/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2017. Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu Xem file
Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2017. Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học Xem file
Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2017. Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Xem file
Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2017. Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xem file
Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 21/9/2017. Thông tư Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Xem file
Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 10/8/2017. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Xem file
Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH, ngày 04/8/2017. Về việc đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Xem file
Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 03/7/2017. Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Xem file
Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30/6/2017. Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng Xem file
Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08/6/2017. Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Xem file
Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 25/5/2017. Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Xem file
Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20/4/2017. Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Xem file
Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017. Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Xem file
Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017. Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Xem file
Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 10/3/2017. Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Xem file
Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 10/3/2017. Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Xem file
Page 1 of 2 (26 items)
Prev
[1]
2
Next
 
 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896