Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị  
Ngày viết: 9/7/2018GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: 0793 611963 (123)

- Email: phongtchcqt@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị là một bộ phận tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong thực hiện các chế độ chính sách, quản lý về nhân sự, tổ chức bộ máy, hành chính và quản trị, đồng thời là trung tâm tổng hợp các thông tin phục vụ công tác điều hành, lãnh - chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý tổ chức, biên chế và quản lý sử dụng cán bộ, viên chức, nhân viên theo phân cấp quản lý. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên.

Tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo các chuyên đề của trường do Ban Giám hiệu phân công. Chuẩn bị các cuộc họp sơ, tổng kết hoạt động của trường, của Đảng bộ và của Công đoàn.

 Tổ chức quản lý các tài liệu, lưu trữ, thẩm định tính pháp lý và hình thức trình bày các văn bản của các Phòng - Khoa - Trung tâm trước khi đóng dấu phát hành; đảm bảo tính chính xác, kịp thời và bảo mật các loại văn bản đến, văn bản đi của trường; tổ chức in ấn, sao lục các văn bản của trường đảm bảo chính xác, kịp thời; quản lý các con dấu của trường (kể cả dấu Đảng bộ, dấu của Công đoàn, dấu của Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ).

Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, đối nội - đối ngoại.

Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, quản lý trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc và hoạt động của trường; chuẩn bị phương tiện làm việc, công tác của Ban Giám hiệu.

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường, điện- nước sinh hoạt, thông tin liên lạc trong nhà trường; đồng thời quản lý cơ sở vật chất, tài sản, nhà kho, nhà nghỉ giáo viên của trường theo sự phân công của Ban giám hiệu.

   III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

STT

Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Trình độ

Email

Ghi chú

Chuyên môn

LLCC

1

Nguyễn Thị Thu Loan

Trưởng phòng

Sư phạm Sử

CC

nttloan@svc.edu.vn

0917109955

2

Nguyễn Thành Quảng

PTrưởng phòng

Đông Nam Á học

TC

ntquang@svc.edu.vn

0377136026

3

Phan Chí Hướng

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

CC

pchuong@svc.edu.vn

0912774289

4

Phương Thị Ngọc Trâm

Giáo viên

Cử nhân cao đẳng
Công nghệ may

 

ptntram@svc.edu.vn

 

5

Lê Văn Bình

Giảng viên

Ngữ Văn

 

lvbinh@svc.edu.vn

0968797141

6

Mai Thị Ngọc Ni

Giảng viên

Sư Phạm Tiếng Anh

 

mtnni@svc.edu.vn

0977152657

7

Phan Văn Lý

Nhân viên

Luật

 

pvly@svc.edu.vn

0917617809

8

Trần Minh Khanh

Nhân viên

Cắt gọt kim loại

 

tmkhanh@svc.edu.vn

0919456747

9

Phạm Thanh Sơn

Giảng viên

Công nghệ thông tin an ninh mạng

 

ptson@svc.edu.vn

0939997728

10

Sơn Bựu

Nhân viên

Điện Công nghiệp

 

 

0949009810

11

Trương Minh Hùng

Nhân viên

 

 

 

0913764977

12

Nguyễn Văn Thà

Đội trưởng Đội bảo vệ

 

 

 

0364578869

13

Trương Minh Tâm

Nhân viên bảo vệ

 

 

 

0363354571

14

Hên Nam Kiển

Nhân viên bảo vệ

 

 

 

0365939667

15

Nguyễn Thị Thu Hà

Bếp trưởng

 

 

 

0913302812

16

Trần Thị Thanh Loan

Nhân viên

Tạp vụ

 

 

 

0968182657

 

 

 Tập thể Phòng TC-HC-QT

 

 

Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh
Thông tin việc làm
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896