Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị  
Ngày viết: 4/18/2024GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

  I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

Điện thoại: 02993 611 963  

- Email: phongtchcqt.truongcdn@soctrang.gov.vn;

hoặc phongtchcqt@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Trường, trực tiếp là Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác tổ chức, hành chính, quản trị; thực hiện các chế độ chính sách, quản lý về nhân sự, tổ chức bộ máy, hành chính và quản trị. Đồng thời, là trung tâm tổng hợp các thông tin phục vụ công tác điều hành, lãnh - chỉ đạo của lãnh đạo Trường.

- Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp việc cho Hiệu trưởng và lãnh đạo Trường về tổ chức quản lý nhân sự, chế độ tiền lương, các chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và của Trường; thực hiện công tác quản trị, công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; công tác quy hoạch; quản lý cơ sở vật chất do lãnh đạo Trường giao; quản lý giám sát việc sửa chữa nhỏ thường xuyên, hệ thống điện nước, điện thoại; quản lý cảnh quan môi trường; theo dõi và quản lý việc mua sắm, bảo quản và thanh lý cơ sở vật chất do Trường giao quản lý.

- Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Trường cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp lãnh đạo Trường quản lý tổ chức, biên chế và quản lý sử dụng viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo các chuyên đề của trường do lãnh đạo Trường phân công. Chuẩn bị các cuộc họp sơ, tổng kết hoạt động của trường.

- Tham mưu công tác cải cách hành chính tại Trường.

- Tổ chức quản lý các tài liệu, lưu trữ, thẩm định tính pháp lý và hình thức trình bày các văn bản của các Phòng, Khoa, Trung tâm trước khi đóng dấu phát hành; đảm bảo tính chính xác, kịp thời và bảo mật các loại văn bản đến, văn bản đi của trường; tổ chức in ấn, sao lục các văn bản của trường đảm bảo chính xác, kịp thời; quản lý các con dấu của trường (kể cả dấu Đảng bộ, dấu của Công đoàn); sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Tham mưu vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường; tham mưu, đề xuất công nhận giải pháp, sáng kiến của viên chức, người lao động.

- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, đối nội, đối ngoại.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, quản lý trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc và hoạt động của trường; chuẩn bị phương tiện làm việc, công tác của lãnh đạo Trường.

- Quản lý công tác bảo vệ, giữ gìn an toàn trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, điện thắp sáng, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc trong nhà trường; đồng thời quản lý cơ sở vật chất, tài sản, nhà nghỉ giáo viên của Trường theo sự phân công của lãnh đạo Trường.

  III. NHÂN SỰ 

                Phòng hiện có 17 viên chức, người lao động, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 15 chuyên viên, nhân viên. Về trình độ chuyên môn 01 Thạc sĩ; 07 Đại học, 01 cao đẳng, 08 trình độ khác. Trình độ lý luận chính trị: 01 cao cấp; 02 trung cấp.

Bà Phạm Thị Cẩm Hường

Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính - Quản trị

Email: ptchuong2@soctrang.gov.vn

Ông Nguyễn Thành Quảng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính - Quản trị

Email: ntquang6@soctrang.gov.vn

 

        Ông Lê Văn Bình

        Chuyên viên

Email: lvbinh2@soctrang.gov.vn

Bà Mai Thị Ngọc Ni

Chuyên viên

Email: mtnni@soctrang.gov.vn

Bà Quách Thảo Thảo

Chuyên viên

Email: qtthao@soctrang.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Phương Thủy

Nhân viên

Email: ntpthuy3@soctrang.gov.vn

Bà Đoàn Thị Thùy

Chuyên viên

Email: dtthuy2@soctrang.gov.vn

Bà Trần Thị Thanh Loan

Nhân viên

   

 

    Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên

Ông Sơn Bựu

Nhân viên

Ông Võ Văn Kiên

Nhân viên

 

 

 Ông Nguyễn Văn Thà

Đội Trưởng đội bảo vệ

Ông Trương Minh Tâm

Nhân viên

Ông Hên Nam Kiển

Nhân viên

  

 

 Ông Trịnh Văn Kim

Nhân viên

Ông Thạch Anh Tuấn

Nhân viên

Ông Lê Trọng Tín

Nhân viên

 

 

Tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị     

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896