Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị  
Ngày viết: 2/26/2022   GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

  I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

Điện thoại: 02993 611 963  

- Email: phongtchcqt@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị là một bộ phận tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chức, hành chính, quản trị thực hiện các chế độ chính sách, quản lý về nhân sự và tổ chức bộ máy, đồng thời làm trung tâm tổng hợp các thông tin phục vụ công tác điều hành, lãnh chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý tổ chức, biên chế và quản lý sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

Tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo các chuyên đề của trường do Ban Giám hiệu phân công. Chuẩn bị các cuộc họp sơ, tổng kết hoạt động của trường.

Tổ chức quản lý các tài liệu, lưu trữ, thẩm định tính pháp lý và hình thức trình bày các văn bản của các Phòng, Khoa, Trung tâm trước khi đóng dấu phát hành; đảm bảo tính chính xác, kịp thời và bảo mật các loại văn bản đến, văn bản đi của trường; tổ chức in ấn, sao lục các văn bản của trường đảm bảo chính xác, kịp thời; quản lý các con dấu của trường (kể cả dấu Đảng bộ, dấu của Công đoàn).

Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, đối nội, đối ngoại.

Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, quản lý trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc và hoạt động của trường; chuẩn bị phương tiện làm việc, công tác của Ban Giám hiệu.

Quản lý công tác bảo vệ, giữ gìn an toàn trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, điện thắp sáng, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc trong nhà trường; đồng thời quản lý cơ sở vật chất, tài sản, nhà nghỉ giáo viên của trường theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

  III. NHÂN SỰ 

Bà Phạm Thị Cẩm Hường Chức vụ: Trưởng phòng

Email: ptchuong@svc.edu.vn

Ông Nguyễn Thành Quảng

Chức vụ:Phó trưởng Phòng

Email: ntquang@svc.edu.vn

 

Bà Quách Thảo Thảo

Tổ trưởng Tổ Quản trị

Email: qtthao@svc.edu

Ông Lê Văn Bình

GV kiêm phụ trách TH và TĐKT

Email: lvbinh@svc.edu.vn

Bà Mai Thị Ngọc Ni

GV kiêm phụ trách TCCB

Email: mtnni@svc.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Phương Thủy

VC phụ trách Văn thư

Email:ntpthuy@svc.edu.vn

Bà Trần Thị Thanh Loan

Nhân viên phục vụ

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên phục vụ

Ông Trương Minh Hùng

Tài xế

Ông Trịnh Văn Kim

Nhân viên phục vụ

Ông Sơn Bựu

Nhân viên phục vụ

Ông Nguyễn Văn Thà

Đội trưởng Đội bảo vệ

Ông Trương Minh Tâm

Nhân viên Đội bảo vệ

Ông Hên Nam Kiển

Nhân viên Đội bảo vệ

   

   Hình tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

 

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Cao đẳng Năm 2023
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Trung Cấp Năm 2023
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896