Giới thiệu Khoa Điện - điện tử  
Ngày viết: 6/24/2021GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Điện – Điện tử;

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại:

- Email:

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đào tạo các Nghề thuộc lĩnh vực Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

III. NHÂN SỰ

 

 

 

Ths Dương Hữu Trí

Chức vụ: Trưởng Khoa

Điện thoại: 036 2729621

Email: dhtri@svc.edu.vn

Ths Hồ Quốc Sử

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0817 114499

Email: hqsu@svc.edu.vn

  

     
Ks Nguyễn Minh Chắc

Trưởng xưởng Điện lạnh

Điện thoại: 0834 956033

Email: nmchac@svc.edu.vn

Ks Ngụy Giang Bình

Trưởng xưởng Điện tử

Điện thoại: 0909 447236

Email: ngbinh@svc.edu.vn

Ks Trần Tấn Lộc

Trưởng xưởng Điện công nghiệp

Điện thoại: 083 5938383

Email: ttloc@svc.edu.vn

     
Ks Lê Thị Điểm

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0978 213984

Email: ltdiem@svc.edu.vn

Ks Huỳnh Thị Ngọc Cương

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0907 625132

Email: htncuong@svc.edu.vn

Ths Trần Tuyết Quyên

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0886 649152

Email: ttquyen@svc.edu.vn

     
Ths Nguyễn Lê Đăng Khoa

Chức danh: Giảng viên kiêm Giáo vụ

Điện thoại: 0976 117023

Email: nldkhoa@svc.edu.vn

Ks Tô Hoài Thanh

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0943 939237

Email: ththanh@svc.edu.vn

Ths Tăng Hoàng Phong

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0939 279539

Email: thphong@svc.edu.vn

     
Ks Lâm Quang Thọ

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0939 131288

Email: lqtho@svc.edu.vn

Ks Trần Ngọc Cần

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0968 340035

Email: tncan@svc.edu.vn

 Ths Lâm Thiện Tín

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0919 390291

Email: tlttin@svc.edu.vn

 

Hình tập thể Khoa Điện – Điện tử

 

Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh
Thông tin việc làm
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896