Giới thiệu Khoa Điện - điện tử  
Ngày viết: 4/10/2024GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

I. THÔNG TIN CHUNG

      Tên đơn vị: Khoa Điện – Điện tử

      Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 0299.3611.963

- Email: khoaddt.truongcdn@soctrang.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Điện – điện tử là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, là đơn vị tham mưu Lãnh đạo Trường trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc Khoa.

2. Nhiệm vụ

Khoa có nhiệm vụ quản lý nhà giáo, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

Tổ chức đánh giá nhà giáo trong khoa và tham gia đánh giá xếp loại tập thể, viên chức, người lao động trong nhà trường theo quy định.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất kế hoạch, bổ sung, bảo trì bảo dưỡng thiết bị đào tạo của khoa.

Xây dựng Chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu kế hoạch và tổ chức đào tạo theo kế hoạch của nhà trường; Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô- đun liên quan đảm bảo tính thống nhất của chương trình đào tạo. 

III. NHÂN SỰ

1. Lãnh đạo khoa 

 

 

Ông: Dương Hữu Trí     

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: dhtri@soctrang.gov.vn


Ông: Tô Hoài Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email:ththanh6@soctrang.gov.vn

2. Các trưởng xưởng 

  

 

Ông: Ngụy Giang Bình

Chức vụ: Trưởng xưởng điện tử

Email:ngbinh@soctrang.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Minh Chắc

Chức vụ: Trưởng xưởng điện lạnh

Email:nmchac@soctrang.gov.vn

 

Ông: Trần Tấn Lộc

Chức vụ: Trưởng xưởng điện công nghiệp

Email: ttloc4@soctrang.gov.vn

3. Các giảng viên của khoa 

 

 

Lê Thị Điểm

Chức vụ: Giảng viên

Email: ltdiem6@soctrang.gov.vn

 

Huỳnh Thị Ngọc Cương

Chức vụ: Giảng viên

Email: htncuong@soctrang.gov.vn

Bà: Trần Tuyết Quyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: ttquyen6@soctrang.gov.vn

   

 

Ông: Hồ Quốc Sử

Chức vụ: Giảng viên

Email: hqsu@soctrang.gov.vn

 

Ông: Lâm Thiện Tín

Chức vụ: Giảng viên

Email: lttin2@soctrang.gov.vn

Ông: Tăng Hoàng Phong

Chức vụ: Giảng viên

Email: thphong6@soctrang.gov.vn

 

  

 

     Ông: Nguyễn Lê Đăng Khoa

     Chức vụ: Giảng viên

     Email: nldkhoa@soctrang.gov.vn

Ông: Lâm Quang Thọ

Chức vụ: Giảng viên

Email: lqtho@soctrang.gov.vn


 

 

Ảnh tập thể thành viên Khoa Điện – Điện tử  

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896