Giới thiệu Khoa Điện - điện tử  
Ngày viết: 2/26/2022GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Điện – Điện tử;

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại:

- Email:

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đào tạo các Nghề thuộc lĩnh vực Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

III. NHÂN SỰ

 

 

 

Ths Dương Hữu Trí

Chức vụ: Trưởng Khoa

Email: dhtri@svc.edu.vn

Ths Hồ Quốc Sử

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email: 

hqsu@svc.edu.vn

  

     
Ks Nguyễn Minh Chắc

Trưởng xưởng Điện lạnh

Email: nmchac@svc.edu.vn

Ks Ngụy Giang Bình

Trưởng xưởng Điện tử

Email: ngbinh@svc.edu.vn

Ks Trần Tấn Lộc

Trưởng xưởng Điện công nghiệp

Email: ttloc@svc.edu.vn

     
Ks Lê Thị Điểm

Chức danh: Giảng viên

Email: ltdiem@svc.edu.vn

Ks Huỳnh Thị Ngọc Cương

Chức danh: Giảng viên

Email: htncuong@svc.edu.vn

Ths Trần Tuyết Quyên

Chức danh: Giảng viên

Email: ttquyen@svc.edu.vn

     
Ths Nguyễn Lê Đăng Khoa

Chức danh: Giảng viên kiêm Giáo vụ

Email: nldkhoa@svc.edu.vn

Ks Tô Hoài Thanh

Chức danh: Giảng viên

Email: ththanh@svc.edu.vn

Ths Tăng Hoàng Phong

Chức danh: Giảng viên

Email: thphong@svc.edu.vn

     
Ks Lâm Quang Thọ

Chức danh: Giảng viên

Email: lqtho@svc.edu.vn

Ks Trần Ngọc Cần

Chức danh: Giảng viên

Email: tncan@svc.edu.vn

 Ths Lâm Thiện Tín

Chức danh: Giảng viên

Email: tlttin@svc.edu.vn

 

Hình tập thể Khoa Điện – Điện tử

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Cao đẳng Năm 2023
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Trung Cấp Năm 2023
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896