Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên  
Ngày viết: 2/26/2022 GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Công tác sinh viên

- Địa chỉ: Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại:

- Email: phongctsv@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng. Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu lãnh đạo, quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong cho học sinh, sinh viên; Tham mưu và tổ chức quản lý Ký túc xá của Trường; Tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên; Tham mưu tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên; Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản, thiết bị, vật tư được giao.

2. Nhiệm vụ

1. Công tác học sinh, sinh viên

Xây dựng kế hoạch, phối hợp các khoa, trung tâm trong nhà trường tổ chức thực hiện:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong cho học sinh, sinh viên toàn trường theo từng năm, khóa học.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS,... trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp cùng Đoàn trường và các khoa, trung tâm tổ chức phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên.

- Tổng kết, đánh giá và chấm điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong từng học kỳ, năm học theo quy chế.

- Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách, ưu đãi đối với học sinh, sinh viên.

- Quản lý và sắp xếp bố trí phòng ở cho học sinh, sinh viên ở ký túc xá.

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên theo quy định của trường.

- Làm thủ tục cấp các loại giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên.

2. Công tác y tế học đường

- Quản lý và khám sơ cấp cứu sức khỏe kịp thời cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên khi ốm.

- Thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.  

- Phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phòng chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. NHÂN SỰ  

 

 

Bà Lê Thị Quế

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: ltque@svc.edu.vn

Ông Vũ Thành Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: vttien@svc.edu.vn

    

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức danh: Giảng viên

Email: nttung@svc.edu.vn

 Ông Phan Văn Đây

Chức danh: Giảng viên

Email: pvday@svc.edu.vn

    

 

 

Ông Phan Chí Hướng

Chức danh: Chuyên viên

Email: pchuong@svc.edu.vn

Bà Lê Bội Thu

Chức danh: Nhân viên Y tế

Email: lbthu@svc.edu.vn

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Cao đẳng Năm 2023
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Trung Cấp Năm 2023
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896