Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên  
Ngày viết: 4/2/2024GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên đơn vị: Phòng Công tác sinh viên

Địa chỉ: Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Email: phongctsv@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng. Phòng có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong cho học sinh, sinh viên; Tổ chức quản lý học sinh, sinh viên, quản lý Ký túc xá; Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên; Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản, thiết bị, vật tư được giao; Tham mưu tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, ưu đãi đối với học sinh, sinh viên;...

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong học sinh, sinh viên.

a. Giáo dục chính trị, tư tưởng.

b. Giáo dục đạo đức, lối sống.

c. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

d. Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên.

đ. Giáo dục thể chất.

2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên.

a. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển.

b. Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên.

c. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; tổ chức các phong trào thi đua; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, sinh viên; khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

d. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

đ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên.

e. Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú.

3. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học sinh, sinh viên. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Lãnh đạo Trường.

4. Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên.

a. Tư vấn cho học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe.

b. Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường.

c. Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp.

d. Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

đ. Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp.

e. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên.

6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên.

III. NHÂN SỰ

   

TT

Họ và tên

Chức danh,

chức vụ

Năm sinh

Học  vị

1

Lê Thị Quế

Trưởng phòng

1981

ThS. Xây dựng Đảng

và Chính quyền Nhà nước

2

Vũ Thành Tiến

Phó Trưởng phòng

1988

ThS. Giáo dục học

chuyên ngành GDTC&HLTT

3

Phan Văn Đây

Chuyên viên

1983

ThS. Kế toán

4

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

1985

ThS. Vật lý lý thuyết

và Vật lý toán

5

Phan Chí Hướng

Chuyên viên

1970

Cử nhân Kinh tế

6

Lê Bội Thu

Nhân viên Y tế

1992

Cử nhân Y tế công cộng


 

Bà Lê Thị Quế

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0986 141 836

Email: ltque@svc.edu.vn

 

Ông Vũ Thành Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0988 448 676

Email: vttien@svc.edu.vn

Hinh4

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0944 166 901

Email: nttung@svc.edu.vn

 

 

Ông Phan Văn Đây

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0786 939 466

Email: pvday@svc.edu.vn

Ông Phan Chí Hướng

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0907 802 498

Email: pchuong@svc.edu.vn

 

Bà Lê Bội Thu

Chức danh: Nhân viên Y tế

Điện thoại: 0981 044 936

Email: lbthu@svc.edu.vn

  

Tập thể Phòng Công tác sinh viên 

 

 

 

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 20 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896