Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên  
Ngày viết: 2/26/2022 GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Công tác sinh viên

- Địa chỉ: Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại:

- Email: phongctsv@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng. Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu lãnh đạo, quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong cho học sinh, sinh viên; Tham mưu và tổ chức quản lý Ký túc xá của Trường; Tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên; Tham mưu tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên; Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản, thiết bị, vật tư được giao.

2. Nhiệm vụ

1. Công tác học sinh, sinh viên

Xây dựng kế hoạch, phối hợp các khoa, trung tâm trong nhà trường tổ chức thực hiện:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong cho học sinh, sinh viên toàn trường theo từng năm, khóa học.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS,... trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp cùng Đoàn trường và các khoa, trung tâm tổ chức phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên.

- Tổng kết, đánh giá và chấm điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong từng học kỳ, năm học theo quy chế.

- Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách, ưu đãi đối với học sinh, sinh viên.

- Quản lý và sắp xếp bố trí phòng ở cho học sinh, sinh viên ở ký túc xá.

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên theo quy định của trường.

- Làm thủ tục cấp các loại giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên.

2. Công tác y tế học đường

- Quản lý và khám sơ cấp cứu sức khỏe kịp thời cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên khi ốm.

- Thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.  

- Phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phòng chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. NHÂN SỰ  

 

 

Bà Lê Thị Quế

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: ltque@svc.edu.vn

Ông Vũ Thành Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: vttien@svc.edu.vn

    

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức danh: Giảng viên

Email: nttung@svc.edu.vn

 Ông Phan Văn Đây

Chức danh: Giảng viên

Email: pvday@svc.edu.vn

    

 

 

Ông Phan Chí Hướng

Chức danh: Chuyên viên

Email: pchuong@svc.edu.vn

Bà Lê Bội Thu

Chức danh: Nhân viên Y tế

Email: lbthu@svc.edu.vn

 

Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022
Tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển hệ Cao đẳng năm 2022
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2022
Thông tin việc làm
Hội thảo chuyên đề 6 giây chinh phục nhà tuyển dụng của cty CP GreenFeed VN dành cho HSSV
Tuyển dụng Công ty Cổ Phần Mía Đường Sóc Trăng tháng 07/2022
Tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại VIỆT HẢI ĐĂNG tháng 07/2022
Tuyển dụng Công Ty CP Kim Chung Cường Thịnh tháng 7/2022
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896