Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên  
Ngày viết: 6/3/2019 GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: Phòng Công tác sinh viên.

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: 0793 614946 (121)

- Email: phongctsv@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên (HSSV): công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên và các hoạt động khác.

- Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp tốt với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh – sinh viên toàn trường. Nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của học sinh – sinh viên để đề xuất các chủ trương biện pháp, kế hoạch giáo dục.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để học sinh – sinh viên nắm được các tình hình và chủ trương của nhà trường và của Nhà nước. Tổ chức các ngày lễ liên quan đến học sinh – sinh viên như khai giảng, lễ tốt nghiệp… với hình thức phong phú và thiết thực.

- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm tiếp nhận học sinh - sinh viên trúng tuyển; tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” đầu khoá cho học sinh - sinh viên.

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh - sinh viên như: chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên tham gia học nghề; học bổng khuyến khích học tập; miễn giảm học phí; tín dụng đối với học sinh - sinh viên…

- Tổ chức làm thẻ học sinh - sinh viên; theo dõi cấp phát đồng phục, thẻ bảo hiểm y tế; làm giấy xác nhận là sinh viên của trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

- Trực tiếp phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương.. quản lý về an ninh chính trị, trật tự về an toàn xã hội, hướng dẫn học sinh – sinh viên chấp hành pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quanh đến học sinh – sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng những học sinh – sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trong các hoạt động xã hội. Theo dõi, tổng hợp và đề nghị kỷ luật đối với những học sinh – sinh viên vi phạm pháp luật và quy chế, nội quy của nhà trường.

- Phối hợp với các khoa, trung tâm tổ chức việc đáng giá kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên theo từng học kỳ và từng năm học.

- Phối hợp với đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể của trường tổ chức các hoạt động xã hội như hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Trực tiếp quản lý ký túc xá; nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của HSSV; kiểm tra việc chấp hành quy chế ký túc xá. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong ký túc xá. Thực hiện việc đăng ký cho HSSV ở nội trú trong ký túc xá đúng quy định của pháp luật.

 III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Trình độ

Email

Số điện thoại

Chuyên môn

LLCT

 

 

1

Phạm Thị Cẩm Hường

Trưởng phòng

Ths.Quản lý giáo dục

CC

ptchuong@svc.edu.vn

0977118151

2

Vũ Thành Tiến

Phó trưởng phòng

SP Thể dục- thể thao

TC

vttien@svc.edu.vn

0988448676

3

Lâm Thu Ngân

Phó trưởng phòng

Ths.Công nghệ sau thu hoạch

Đang học TC

ltngan@svc.edu.vn

0987774007

4

Quách Thảo Thảo

Giảng viên

Điện công nghiệp

 

qtthao@svc.edu.vn

0907903716

5

Phan Thị Tố Quyên

Giảng viên

Anh văn

 

 pttquyen@svc.edu.vn

0979383973

6

Châu Trường Hưng

Nhân viên

Cử nhân Kinh tế

 

cthung@svc.edu.vn

0986170566

7

Lê Bội Thu

Nhân viên

Y tế

Y sĩ

 

lbthu@svc.edu.vn

 


       
                       

Phạm Thị Cẩm Hường - Trưởng phòng     Lâm Thu Ngân -Phó phòng      Vũ Thành Tiến - Phó phòng

 

 

 

Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông tin việc làm
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896