Văn bản tuyên truyền
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng được UBND tỉnh xếp loại khá (Nhóm 3) về chỉ số cải cách hành chính năm 2023.
Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và lãnh đạo Nhà trường bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng được UBND tỉnh xếp loại khá về chỉ số cải cách hành chính.
Quyết định 2229/QĐ-UBND, ngày 08/09/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Ban hành Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023
Công văn 2181/UBND-TH, ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh về tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Kế hoạch số 64/KH-SNV, ngày 05/9/2023 về Triển khai Phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng được UBND tỉnh xếp loại khá (Nhóm 3) về chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023; UBNB tỉnh; Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh Sóc Trăng.
Quyết định số 507/QĐ-BNV, ngày 13/7/2023 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Kế hoạch số 56/KH-SNV, ngày 18/7/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, Tổ chức Hội thi cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023
Quyết định 1561/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính,...
Quyết định 1561/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sử hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh (TBT Nguyễn Phú Trọng, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật)
Trang 1 / 9
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896