Lịch thi Khoa Nông Nghiệp - Thủy Sản
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC / MÔ ĐUN HỌC KỲ 1, 2, NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian thực hiện từ ngày 17/7/2023 đến ngày 03/8/2023
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC / MÔ ĐUN HỌC KỲ 1, 2 NĂM HỌC 2022-2023; HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2023 đến ngày 16/7/2023
 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Cao đẳng Năm 2023
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Trung Cấp Năm 2023
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896