Giới thiệu Khoa Nông nghiệp - Thủy sản  
Ngày viết: 9/7/2018GIỚI THIỆU KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: 0793 611963 (136)

- Email: khoannts@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tổ chức quản lý thực hiện công tác đào tạo các nghề: Bảo vệ thực vật; Nuôi trồng Thủy sản; Thú y; Chế biến và Bảo quản thủy sản; Chế biến và Bảo quản thực phẩm; Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy; thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

Quản lý cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa phụ trách.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.

Tham mưu, đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Tham mưu Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa và các hoạt động khác có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. NHÂN SỰ

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản có 23 cán bộ, giảng viên (14 nữ, 9 nam), trong đó có 1 tiến sĩ, 10 thạc sĩ (1 nghiên cứu sinh), 11 đại học (3 đang học cao học) và 1 trung cấp.

 

 

 

Trưởng Khoa

ThS Đặng Kim Đào

 

 

Phó Trưởng Khoa

ThS Trần Thị Thanh Lý 

 

Phó Trưởng Khoa

ThS Lê Công Triều   

 

 

Phó Trưởng Khoa

KS Phạm Văn Hòa  

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Trình độ

Email/SĐT

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Đặng Kim Đào

Trưởng Khoa

Ths. Bảo vệ thực vật

TC

dkdao@svc.edu.vn

0984 470 704

2

Lê Công Triều

P. Trưởng Khoa

Ths.Chăn nuôi

TC

lctrieu@svc.edu.vn

094499 4686

3

Trần Thị Thanh Lý

P. Trưởng Khoa

Ths. Nuôi trồng

 thủy sản

TC

tttly@svc.edu.vn

0944 287 833

4

Phạm Văn Hoà

P. Trưởng Khoa

Ths. Chế biến

thủy sản

TC

pvhoa@svc.edu.vn

0902 779 223

5

Lương Ngọc Khỏe

Trưởng trại thực phẩm - Thủy sản

Ths.Công nghệ

thực phẩm

TC

lnkhoe@svc.edu.vn

0963272090

6

Lê Hữu Nhân

Giảng viên

Ks.Nuôi trồng

thủy sản

TC

lhnhan@svc.edu.vn

0962193364

7

Phan Thị Huỳnh Lam

Giảng viên

Ths.Công nghệ thực phẩm và đồ uống

TC

pthlam@svc.edu.vn

0949630739

8

Quách Anh Đào

Giảng viên

Ths. Công nghệ sinh học

TC

qadao@svc.edu.vn

0919023905

9

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Tổ trưởng Tổ bộ môn BVTV

Ths. Bảo vệ thực vật

 

ntkxuyen@svc.edu.vn

0989645213

10

Đặng Hùng Cường

Trưởng trại thực nghiệm chăn nuôi

Ths.Chăn nuôi

 

dhcuong@svc.edu.vn

0984847935

11

Diệp Thị Ngọc Thà

Giảng viên

Ths.Công nghệ sau thu hoạch

 

dtntha@svc.edu.vn

0945028952

12

Đoàn Sử Nhã Quyên

Giảng viên

Ths.Thú y

 

dsnquyen@svc.edu.vn

0984743683

13

Lê Thuỵ Bảo Quỳnh

Giảng viên

Ths.Chăn nuôi

 

ltbquynh@svc.edu.vn

0907 845 860

14

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Giảng viên

Ks.Bảo vệ thực vật

 

ntthang@svc.edu.vn

01277300048

15

Trần Thu Thanh

Giảng viên

Ks. Chế biến thực phẩm

 

ttthanh@svc.edu.vn

0915662677

16

Thái Minh Tú

Giảng viên

Ks. Công nghệ thực phẩm

 

tmtu@svc.edu.vn

0975891880

17

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

Ks. Chế biến thủy sản

 

nttnguyen@svc.edu.vn

0907770386

18

Huỳnh Thị Thuỷ Tiên

Giảng viên

Ks.Chế biến thủy sản

 

htttien@svc.edu.vn

0943777987

19

Vũ Thị Thanh Tuyền

Giáo viên

Ks. Công nghệ

 thực phẩm

 

vtttuyen@svc.edu.vn

01699921771

 

  

Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh
Thông tin việc làm
Luật giáo dục nghề nghiệp
Liên kết WebSite

 

 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896