Giới thiệu Khoa Nông nghiệp - Thủy sản  
Ngày viết: 4/2/2024GIỚI THIỆU KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

 I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Nông nghiệp - Thủy sản.

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.611.963

- Email: nntsan@soctrang.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Nông nghiệp-Thủy sản là bộ phận tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản như: Bảo vệ thực vật, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Chế biến và bảo quản thủy sản, Chế biến thực phẩm.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu với Lãnh đạo trường về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa và các hoạt động khác có liên quan.

Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo: lên kế hoạch và thực hiện giảng dạy, quản lý các lớp học và các hoạt động khác theo chương trình đào tạo đã ban hành; đề xuất bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo đối với các nghề đào tạo do Khoa đảm nhận.

Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; các hoạt động chuyên môn, hội nghị, hội thảo chuyên môn.

Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện các hoạt động tham quan thực tế, thực tập tốt nghiệp nghề cho học sinh sinh viên do khoa đào tạo.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn kết với công tác đào tạo của khoa; chủ động khai thác các dự án hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tham mưu, đề xuất công tác nhân sự của Khoa, khen thưởng – kỷ luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Quản lý và tham mưu đề xuất bổ sung tài sản, cơ sở vật chất cho hoạt động của Khoa; tài liệu tham khảo, dụng cụ, thiết bị, hóa chất, nguyên phụ liệu thực hành phục vụ giảng dạy trong Khoa.

III. NHÂN SỰ

Khoa Nông nghiệp - Thủy sản hiện có 16 giảng viên (09 nữ), trong đó có 01 phó trưởng khoa phụ trách Khoa, 01 phó Trưởng khoa, 01 trưởng trại thực nghiệm chăn nuôi, 01 trưởng xưởng Thực phẩm Thủy sản  và 01 tổ trưởng tổ bộ môn Bảo vệ thực vật.

Số lượng đảng viên là giảng viên 13 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 07 đồng chí, Cao cấp chính trị: đang học 01 đồng chí.

            Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 14 giảng viên, Đại học: 02 giảng viên. Khoa thực hiện đào tạo 5 nghề: Thú y, Bảo vệ thực vật và 3 nghề trọng điểm cấp quốc gia (Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản).

 

Bà Trần Thị Thanh Lý

Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách Khoa

Email: tttly@soctrang.gov.vn

 Bà Huỳnh  Thị Thủy Tiên

Chức vụ: Phó trưởng Khoa 

Email: htttien@soctrang.gov.vn

 

 

Ông Đặng Hùng Cường

Chức vụ: Trưởng trại thực nghiệm chăn nuôi

Email: dhcuong@soctrang.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn Bảo vệ thực vật

Email: ntkxuyen@soctrang.gov.vn

Ông Lương Ngọc Khỏe

Chức vụ: Trưởng xưởng Thực phẩm Thủy sản

Email: lnkhoe@soctrang.gov.vn

Ông Thái Minh Tú

Chức vụ: Giảng viên

Email: tmtu@soctrang.gov.vn

Bà Phan Thị Huỳnh Lam

Chức vụ: Giảng viên

Email: pthlam@soctrang.gov.vn

Ông Phạm Văn Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Email: pvhoa@soctrang.gov.vn

Bà Trần Thu Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ttthanh@soctrang.gov.vn

Ông Lâm Thanh Bình

Chức vụ: Giảng viên

Email: ltbinh@soctrang.gov.vn

Ông Nguyễn Như Tấn Phước

Chức vụ: Giảng viên

Email: nntphuoc@soctrang.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: nttnguyen@soctrang.gov.vn

Ông Lê Hữu Nhân

Chức vụ: Giảng viên

Email: lhnhan@soctrang.gov.vn

Bà Lê Thụy Bảo Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ltbquynh@soctrang.gov.vn

 

 

 

Bà Diệp Thị Ngọc Thà

Chức vụ: Giảng viên

Email: dtntha@soctrang.gov.vn

Bà Quách Anh Đào

Chức vụ: Giảng viên

Email: qadao@soctrang.gov.vn

 

 

 

  

Ảnh tập thể giảng viên khoa Nông nghiệp - Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 26 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896