Giới thiệu Khoa Nông nghiệp - Thủy sản  
Ngày viết: 2/26/2022GIỚI THIỆU KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: 0793 611963 (136)

- Email: khoannts@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tổ chức quản lý thực hiện công tác đào tạo các nghề: Bảo vệ thực vật; Nuôi trồng Thủy sản; Thú y; Chế biến và Bảo quản thủy sản; Chế biến và Bảo quản thực phẩm; Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy; thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

Quản lý cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa phụ trách.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.

Tham mưu, đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Tham mưu Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa và các hoạt động khác có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

 

 
 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896