Thực hiện mức lương cơ sở mới: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đang khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn  
Ngày viết: 7/9/2024

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị).

         Để các đơn vị thực hiện được mức lương cơ sở mới cho công chức, viên chức, người lao động, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:
        - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định số 73/2024/NĐ-CP đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
        - Bộ trưởng Bộ Tài chính:
              + Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP;
              + Hướng dẫn việc chi tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 73/2024/NĐ-CP;
              + Thẩm định nhu cầu và bổ sung kinh phí còn thiếu do thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.
             Trên cơ sở đó, ngày 05/7/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tư số 07/2024/TT-BNV áp dụng đối với 9 nhóm đối tượng, trong đó có viên chức (nhóm đối tượng 2), người lao động (nhóm đối tượng 8) của trường. Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí như sau:
        - Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2024 sẽ bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.
       - Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2024, đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở được tính bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.
       - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được tính bằng tổng mức lương, mức phụ cấp chức chức vụ lãnh đạo, mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2024 (nếu có) nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.
       - Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2024 bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).
      Thông tư số 07/2024/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2024. Chế độ quy định tại Thông tư được thực hiện kể từ ngày 01/7/2024. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 1/7/2024.
       Thực hiện nhiệm vụ được phân công, ngày 27/6/2024, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Công văn số 6705/BTC-NSNN về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3871/VP-TH ngày 02/7/2024 triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Cùng nội dung đó, Sở Tài chính đã phát hành Công văn số 3039/STC-NS ngày 03/7/2024 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 05/7/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.
      Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã phúc đáp Công văn số 3039/STC-NS ngày 03/7/2024 của Sở Tài chính với nội dung thống nhất theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính. Hiện nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn góp ý cho dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.
      Sau khi Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng sẽ khẩn trương thực hiện truy lãnh lương tháng 07 theo mức lương cơ sở mới cho toàn thể viên chức và người lao động của trường./.


Phòng KT-TV và Phòng TC-HC-QT                             

 Tin tức liên quan
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng ký kết thỏa thuận hợp tác với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng: chìa khóa mở rộng cánh cửa học tập gắn liền với thực tế của HSSV nghề Thú y.
Lãnh đạo Trường gặp gỡ, đối thoại với học sinh Trung cấp của Trường
Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long với Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng
Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị tổ chức sinh nhật đoàn viên công đoàn
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng họp xét thi đua và Gương điển hình tiên tiến quý II năm 2024
Thực hiện mức lương cơ sở mới: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đang khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn
KHOA CƠ KHÍ TỔ CHỨC ĐƯA HỌC SINH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
Thành công bước đầu của lớp “Hạt giống tài năng” Nghề Thú Y, thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
Học nghề, có việc làm trước khi tốt nghiệp
Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024.
 
 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 28 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896